Dakzekerplan

De onderhoudsafdeling van iQ-roof richt zich op het herstellen van lekkages en andere schades aan daken. Daarnaast houden de gekwalificeerde dak inspecteurs van iQ-roof zich bezig met het inspecteren van daken en het bewaken van de levensduur. We streven ernaar om de levensduur van bestaande daken zo lang als mogelijk te garanderen, middels een meerjarig plan van aanpak.

iQ-roof biedt een dienst, waarbij we de resterende levensduur van bestaande daken zeker stellen. Na eventuele renovatie zelfs tot 35 jaar!

Vragen?
Whatsapp naar 06 5184 2272

ma t/m vr 09:00 – 17:00