Onderzoek naar de staat van uw gebouw

De inspecteurs van iQ-roof bieden diverse onderzoeken aan. Van de onderzoeken ontvangt u een uitgebreid rapport voorzien van een fotoreportage en de Steeds ontvangt u een advies en stappenplan voor de juiste herstel- of renovatiewerkzaamheden. Diverse onderzoeken zijn mogelijk:

Conditieonderzoek

Onderzoek naar de conditie van de dakconstructie –en de dakbedekking.

Advies bezuiniging energiekosten

iQ-roof adviseert u graag over energiebesparende mogelijkheden bij het herstellen of renoveren van uw dak. Door warmtewerende en goed isolerende dakbedekking kan fors worden bespaard op airco- en verwarmingskosten.

Lekkagerapport

Onderzoek naar de oorzaak van een lekkage of een preventieve inspectie om lekkage te voorkomen.

Schade

Het achterhalen van de schade aan het dak. Hierbij valt te denken aan storm- en hagelschade e.d. Zowel de inspectie van dakbedekking als constructie en lijstafwerkingen vallen binnen dit onderzoek.

RI&E-inventarisatie

Per dakgedeelte worden risico’s geïnventariseerd. Mogelijke risico’s zijn bijvoorbeeld het gevaar voor struikelen en stralingsgevaar. Objecten op het dak worden in kaart gebracht. In een veiligheidsplan worden risico’s vastgelegd en informeert iQ-roof over te nemen maatregelen om deze tot een minimum te beperken.

Vragen?
Whatsapp naar 06 5184 2272

ma t/m vr 09:00 – 17:00