Wateraccumulatie

Een van de gevaren die een plat dak bedreigt is wateraccumulatie. Regelmatig hoor je in het nieuws over instortende daken. Vaak is wateraccumulatie de oorzaak.

Hoe treedt wateraccumulatie op?

Bij hevige regenval verzamelt zich water op het laagste punt van het dak. Door het gewicht ontstaat telkens meer belasting op de dakconstructie. Als het dak op deze plaats gaat doorbuigen verzamelt zich nog meer water. Er treedt dan gemakkelijk overbelasting op. Zodra de dakconstructie het gewicht niet meer kan dragen vervormt het dak (en onderliggende muren) of stort het dak zelfs in.

Wateraccumulatie voorkomen

Wateraccumulatie is vaak een gevolg van te weinig hemelwaterafvoer of ontbrekend onderhoud aan de dakbedekking. Zodra de afvoeren verstopt zitten is er een aanzienlijk risico op wateraccumulatie. Ook blijkt dat de hemelwaterafvoeren en noodoverlopen vaak niet zijn berekend qua aantal en afmetingen op de toenemende regenintensiteit. Het is daarom noodzakelijk dat er een wateraccumulatierapport van uw dak wordt opgemaakt door iQ-roof. Zij brengen de risico’s in kaart met de eventueel benodigde corrigerende werkzaamheden en stellen een plan van aanpak op! Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het aanbrengen van de juiste hoeveelheden en afmetingen hemelwaterafvoeren en noodoverlopen.

Wateraccumulatie en uw verzekering

Veel verzekeringen stellen het verplicht om een wateraccumulatie-analyse te laten uitvoeren. Als de corrigerende werkzaamheden uit het rapport niet worden uitgevoerd of het dak niet goed is onderhouden dekt de verzekering in de regel de schade niet. Met een wateraccumulatierapport en onderhoud van iQ-roof voldoet u wel aan deze plicht die de verzekering vaak stelt.

Vragen?
Whatsapp naar 06 5184 2272

ma t/m vr 09:00 – 17:00